Jorgensen

Sådan samler du dit Insula bord 

  

I denne video viser vi, hvordan man samler et Insula bord. 

 

 

 

ISO certifikat

 

 

Miljøpolitik

 

Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S ’s målsætning er at fremstille møbler med højt design og brugsværdi under betryggende miljømæssige forhold, således at såvel det interne og eksterne miljø påvirkes mindst muligt.

 

Dette foregår blandt andet ved løbende at have fokus på miljømæssige forbedringer i forbindelse med produktudvikling og effektivisering af produktionsprocesser, - minimering af ressourceforbruget og anvendelse af miljøvenlige materialer.

 

Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S styrer miljøforholdene omkring virksomhedens aktiviteter med baggrund i den internationale standard DS/EN ISO 14001:2015. hvilket indebærer forpligtelse til at udføre løbende forbedring og forebyggelse af forurening.

 

For at sikre optimale resultater i bestræbelserne med miljøforbedringer inddrages samtlige ansatte medarbejdere i løbende forbedring af virksomhedens miljømæssige forhold herunder overholdelse af miljørelevante mål og instrukser. Desuden opfordres medarbejderne til at fremkomme med forslag til løbende miljøforbedringer, samt at være bevidste omkring virksomhedens miljøpolitik og den positive betydning det har for miljøet.

 

Det er vigtigt for os, at vore kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere er bekendt med vores fokus på miljøet, for på denne måde, at være med til at præge vore kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere til løbende også at have fokus på miljøet.

 

Gældende love og regulativer indenfor miljøområdet fra myndighederne bliver efterlevet, således at virksomheden til enhver tid overholder disse.

 

 

 

Arbejdsmiljø 

 

27.3.18. Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg hos os, hvor de har foretaget en vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø. Dette resulterede i en grøn smiley, hvilket betyder, at virksomheden overholder alle krav til arbejdsmiljøet.

Kilde: www.arbejdstilsynet.dk.